Menu

Latest articles

Sàn gỗ Kronotex Amazone D3239
Sàn gỗ Kronotex Amazone D3239
Mã sản phẩm: D3239 * Prestige Oak white * 1-Strip / ER / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1380 x 157 x 10mm Độ dày: 10mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]
Sàn gỗ Kronotex Amazone D2821
Sàn gỗ Kronotex Amazone D2821
Mã sản phẩm: D 2821 * Rock Oak * 1-Strip / MX / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1380 x 157 x 10mm Độ dày: 10mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: MX – [...]
Sàn gỗ Kronotex Amazone D4168
Sàn gỗ Kronotex Amazone D4168
Mã sản phẩm: D 4168 * Prestige Oak Dark * 1-Strip / ER / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1380 x 157 x 10mm Độ dày: 10mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]
Phụ kiện sàn gỗ
Phụ kiện sàn gỗ
Khi lắp đặt sàn gỗ chúng ta không chỉ cần có sàn gỗ là đủ, mà còn phải có các phụ kiện mới có thể lắp đặt được. Vậy các phụ kiện cần thiết khi thi công sàn [...]
Các mẫu sàn gỗ Pago
Sàn gỗ Pago – Sàn gỗ Việt Nam
Sàn gỗ PAGO là loại ván lát sàn thông dụng, được sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ tiên tiến nhất của Châu Âu.  Sàn gỗ PAGO có đặc tính chống trầy xước, [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2983
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2983
Mã sản phẩm: D2983 * Elegant Walnut * 3-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D3234
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D3234
Mã sản phẩm: D3234 * Teak * 1-Strip / MX / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: MX – Mặt có độ [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D3582
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D3582
Mã sản phẩm: D3582 * Muna Teak Elegant * 3-Strip / MO / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: MO [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D4163
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D4163
Mã sản phẩm: D4163 * Bough Pine * 1-Strip / MX / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: MX – Mặt [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2986
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2986
Mã sản phẩm: D2986 * Borneo Teak * 1-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]