Menu

Sàn gỗ Kronotex – Đức

Sàn gỗ Kronotex Amazone D4169
Sàn gỗ Kronotex Amazone D4169
Mã sản phẩm: D 4169 * Prestige Oak Light * 1-Strip / ER / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1380 x 157 x 10mm Độ dày: 10mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]
Sàn gỗ Kronotex Amazone D3587
Sàn gỗ Kronotex Amazone D3587
Mã sản phẩm:  D3587 * Pallas Oak sand * 1-Strip / ER / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1380 x 157 x 10mm Độ dày: 10mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]
Sàn gỗ Kronotex Amazone D4167
Sàn gỗ Kronotex Amazone D4167
Mã sản phẩm: D 4167 * Prestige Oak Grey * 1-Strip / ER / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1380 x 157 x 10mm Độ dày: 10mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]
Sàn gỗ Kronotex Amazone D4166
Sàn gỗ Kronotex Amazone D4166
Mã sản phẩm: D 4166 * Prestige Oak Nature * 1-Strip / ER / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1380 x 157 x 10mm Độ dày: 10mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: [...]
Sàn gỗ Kronotex Amazone D2967
Sàn gỗ Kronotex Amazone D2967
Mã sản phẩm: D 2967 * Sibirian Spruce * 1-Strip / MX / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1380 x 157 x 10mm Độ dày: 10mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: MX [...]
Sàn gỗ Kronotex Amazone D3239
Sàn gỗ Kronotex Amazone D3239
Mã sản phẩm: D3239 * Prestige Oak white * 1-Strip / ER / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1380 x 157 x 10mm Độ dày: 10mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]
Sàn gỗ Kronotex Amazone D2821
Sàn gỗ Kronotex Amazone D2821
Mã sản phẩm: D 2821 * Rock Oak * 1-Strip / MX / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1380 x 157 x 10mm Độ dày: 10mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: MX – [...]
Sàn gỗ Kronotex Amazone D4168
Sàn gỗ Kronotex Amazone D4168
Mã sản phẩm: D 4168 * Prestige Oak Dark * 1-Strip / ER / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1380 x 157 x 10mm Độ dày: 10mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2983
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2983
Mã sản phẩm: D2983 * Elegant Walnut * 3-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D3234
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D3234
Mã sản phẩm: D3234 * Teak * 1-Strip / MX / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: MX – Mặt có độ [...]