Menu

Sàn gỗ Kronotex – Đức

Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2955
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2955
Mã sản phẩm: D2955 * Black And White * 2-Strip / WG / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D764
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D764
Mã sản phẩm: D764 * Chestnut * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – Mặt gỗ [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D725
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D725
Mã sản phẩm: D725 * Noce Country * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – Mặt [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D644
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D644
Mã sản phẩm: D644 * Natural Oak * 2-Strip / WG / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG – Mặt [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D1460
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D1460
Mã sản phẩm: D1460 * Merbau Brasil * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Roble3LD1412
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D1412
Mã sản phẩm: D1412 * Cognac Oak * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – Mặt [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D406
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D406
Mã sản phẩm: D406 * Heritage Pekan * 1-Strip / WG / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG – [...]
Sàn gỗ Kronotex Exquisit D3011
Sàn gỗ Kronotex Exquisit D3011
Mã sản phẩm: D3011 * Major Oak White * 1-Strip / CP / 32 AC 4 / V2 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm, bản to Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề [...]
Sàn gỗ Kronotex Exquisit D4153
Sàn gỗ Kronotex Exquisit D4153
Mã sản phẩm: D4153 * Luxury Oak * 2-Strip / ER / 32 AC  Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm, bản to Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: ER [...]
Sàn gỗ Kronotex Exquisit D3224
Sàn gỗ Kronotex Exquisit D3224
Mã sản phẩm: D3224 * Atlas Oak nature * 1-Strip / ER / 32 AC 4 / V4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm, bản to Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề [...]